1. Ana Sayfa
  2. Genel

Halk Eğitim Merkezine Nasıl Başvuru Yapılır?

Halk Eğitim Merkezine Nasıl Başvuru Yapılır?
0

Başlıklar

Türkiye’deki halk eğitim merkezlerinin amacı kısa süreli öğretim yolu izleyerek belli yaş, cinsiyet ve eğitim kriteri aramaksızın topluma iyi ahlaklı ve özgür düşünceli birey yetiştirmektir. Bu bireylere aynı zamanda meslek becerisi kazandırma, geçmişten gelen kültür mirasını benimsetme, çevresine açık ve duyarlı olmayı da öğretmeyi hedeflerler.

 Kurslar okuma-yazma, meslekî ve teknik ile sosyal ve kültürel olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır. Açılacak kurslar bu kategorilerin alt başlıkları şeklinde açılır. Okuma yazma kursları isminden de anlaşılacağı gibi okuma yazma bilmeyen bireylere okuma yazma öğretmektir. Mesleki ve teknik kursları kişilere meslek öğretmek, boş vakitlerini faydalı bir amaç için kullanmalarını sağlamak, farklı alanlarda bilgiler vererek kendi kendilerine yeten insanlar yetiştirmek amacıyla açılır ve Türkiye’deki iş olanaklarını arttırmayı hedefler. Sosyal ve kültürel kurslar ise insanların kültür seviyelerini yükseltmek, Ülkenin kültürel mirasını tanıtmak ve öğretmek, farklı spor dallarında sporcular yetiştirmek için açılır.

 Başvuru yaparken kişi ne istediğine ve ne beklediğine tam olarak karar vermelidir. Çünkü bu kurslar bir eğitim sürecidir, bazıları el becerisi gerektirir. Tüm kurslarda devamlılık çok önemlidir. Kişi hayat düzeninin gerektirdiği şekilde başvuru yapmalı ya da kendini bu düzene uydurmalıdır.

 Başvuru Süreci

 Halk eğitimdeki bir kursa başvurmak için ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması şartı aranır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar ancak özel izinlerle başvuru yapabilirler. Başvururken nüfus cüzdanın olması gerekir, kayıt olunacak kursun durumuna göre de öğrenim belgesi istenebilir. Kurslar okuma yazma ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatları kursları hariç genel olarak 12 kursiyer olursa açılabilir. Bu yüzden kursiyer miktarı yeterli gelmezse kurs açılamaz.

 Kurslar Nerede Olur?

 Halk eğitim kursları genellikle halk eğitim merkezlerinde olur. Fakat kurslar ortaklaşa kurumlarla açılabilir. Bu yüzden hapishanelerde, il, ilçe, belde, köy ve mahallelerde eğitim için açılan yerlerde, rehabilitasyon vermesi gereken hastanelerde, örgün öğretimin devam ettiği okullarda ve bazı özel şirketlerde de açılabilir.

 Kurslara Devamlılık Nasıldır?

 Kursa devamlılık zorunludur. Kursa, kurs saatinin 5’te biri kadar devamsızlık yapan öğrencilerin kayıtları silinir ve onlara belge verilmez. Sürekli geç kalan öğrenciler hakkında da devamsızlık işlemi yapılır ve süreyi aşarlarsa onlara da belge verilmez.

 Kurs Ders Saatleri

 Bir ders saati 40 dakikadır. Ama öğretmen isterse derslerini blok olarak işleyebilir bu durumda ders saati 80 dakika olur. Eğer derse ara veriliyorsa ara süresi yine isteğe göre en az 5 en fazla 15 olacak şekilde yapılabilir. Kişi halk eğitim merkezine gidip başvuru yaparak uygun kurslara katılabilir, Derslere devam ederek eğer uygulanıyorsa sınavlarına girerek kursu tamamlar ve başarılı olursa kursu tamamladığına dair bir belge hazırlanır ve kişinin kendisine teslim edilir.

İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

2007 'den beri web projeleri geliştiriyorum. Özellikle güncel blog alanında yaptığım sitelerle bir yerlere geldim. Birkaç yıl ara verdikten sonra tekrar blogsijen.com' u açarak kafamı rahatlatmayı, sizleri bilgilendirmeyi düşünüyorum.

Yorum Yap